Close

Zamówienia

e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – „e-Pionier”

Zamówienia

w ramach umowy nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

dla działania 3.3 „e-Pionier”

pt. „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych”


Lp.Data publikacjiNumer zamówieniaPrzedmiot zamówieniaStatus

1.
14.12.2017
01/12/2017
Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu „e-Pionier” na stanowisko: PROGRAMISTA
Zakończone

1.
2.
3.
4.
5.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zapytanie Ofertowe
Formularz Oferty
Oświadczenie Wykonawcy 1
Oświadczenie Wykonawcy 2
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
2.
14.12.2017
02/12/2017
Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu „e-Pionier” na stanowisko: MENTORA
Zakończone
 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Formularz Oferty  Załącznik 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy 1 Załącznik 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy 2 Załącznik 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
3.
14.12.2017
03/12/2017
Zapytanie Ofertowe na wynajem Powierzchni Laboratoryjnej na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”
Zakończone

1.
2.
3.
4.


Załącznik 1
Załącznik 2


Zapytanie Ofertowe
Formularz Oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Lp.Data publikacjiNumer zamówieniaPrzedmiot zamówieniaStatus
4.20.12.201704/12/2017Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki 
3. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
5.
21.12.2017
05/12/2017
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu „e-Pionier”
Zamknięte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Umowa
Protokół odbioru
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Lp.Data publikacjiNumer zamówieniaPrzedmiot zamówieniaStatus
6.24.01.201801/01/2018Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
3. Formularz oferty – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3
5. Wzór Umowy – Załącznik nr 4
6. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
7.
26.01.2018
02/01/2018
Organizacja i prowadzenie Konferencji informacyjno-promocyjnej dla JST w ramach projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2
3
4
5
6
7

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Umowy
Protokół odbioru
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.Data publikacjiNumer zamówieniaPrzedmiot zamówieniaStatus
8.29.01.201803/01/2018Organizacja Warsztatów dla Programistów pt.: „Programowanie-Pasja-Biznes” w ramach realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1. Zapytanie ofertowe
2Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
3. Formularz oferty – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3
5. Wzór Umowy – Załącznik nr 4
6. Protokół odbioru – Załącznik nr 5
7. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
9.
29.01.2018
04/01/2018
Organizacja i prowadzenie Konferencji pt.: „Time to be SMART INTELLIGENCE” w ramach realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2
3
4
5
6
7

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Umowy
Protokół odbioru
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
10.
30.01.2018
06/01/2018
Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego na stanowisko MENTORA w ramach realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty – Załącznik nr 1
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym – Załącznik nr 3
5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
11.
30.01.2018
05/01/2018
Rekrutacja na stanowisko PROGRAMISTA do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu „e-Pionier”
Zamknięte
1.
2.
3.
4.
5.


1
2
3
4
5Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy 1
Oświadczenie Wykonawcy 2
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
12.
12.02.2018
01/02/2018
Organizacja „E-Pionier Social Hackathon” 
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiot Zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz Oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Wzór Umowy – Załącznik nr 4
 6. Protokół odbioru – Załącznik nr 5
 7. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert
 8.  Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


13.
21.02.2018
02/02/2018
Wynajem Powierzchnii Laboratoryjnej na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte


1.

2.

3.
4.
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
                
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
14.
22.02.2018
03/02/2018
Rekrutacja na stanowisko MENTORA w Zespole Interdyscyplinarnym
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Oferty – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym – Załącznik nr 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


15.
07.03.2018
01/03/2018
Wynajem Powierzchni Laboratoryjnej w celu realizacji projektu „e-Pionier”
Zamknięte


1.
2.
3.
4.
Załącznik 1
Załącznik 2
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
18.
30.04.2018
03/04/2018
Wynajem Powierzchni Laboratoryjnej w celu realizacji projektu „e-Pionier”Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Oferty – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 4. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
19.
24.05.2018
01/05/2018
Organizacja WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ w ramach realizacji projektu „e-Pionier”Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz Oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Szablon Umowy – Załącznik nr 4
 6. Protokół odbioru – Załącznik nr 5
 7. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
20.
24.05.2018
02/05/2018
Organizacja WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE POLSKI POŁUDNIOWEJ w ramach realizacji projektu „e-Pionier”Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz Oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Szablon Umowy – Załącznik nr 4
 6. Protokół odbioru – Załącznik nr 5
 7. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
22.
30.05.2018
04/05/2018
Wynajem Powierzchni Laboratoryjnej w projekcie „e-Pionier”
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Oferty – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 4. Zawiadomienie o wyborze WykonawcyLp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
23.
31.05.2018
05/05/2018
Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie „e-Pionier” na stanowisko: PROGRAMISTA
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Oferty – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym – Załącznik nr 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
24.
31.05.2018
06/05/2018
Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie „e-Pionier” na stanowisko: MENTOR
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Oferty – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym – Załącznik nr 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
27.
06.06.2018
02/06/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych w celu realizacji projektu „e-Pionier”Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Szablon umowy – Załącznik nr 4
 6. Zawiadomienie o wyborze WykonawcyLp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
29.
02.08.2018
01/08/2018
Warsztaty dla Zespołów Interdyscyplinarnych w projekcie „e-Pionier”  pt.: „Show Your Idea in Action” w ramach Warsztatów Przedsiębiorczości Smart – LabZamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Szablon umowy – Załącznik nr 4
 6. Protokół odbioru – Załącznik nr 5
 7. Zawiadomienie o wyborze WykonawcyLp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
30.
14.09.2018
01/09/2018Dostawa czujników jakości powietrza w ramach realizacji projektu „e-Pionier”Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 3
 5. Szablon umowy – Załącznik nr 4
 6. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
31.
30.11.2018
01/11/2018Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie „e-Pionier” na stanowisko: PROGRAMISTA
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferta – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2
 4. Zaangażowanie zawodowe Wykonawcy – Załącznik nr 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
 6. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
32.
30.11.2018
02/11/2018Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie „e-Pionier” na stanowisko: MENTOR
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferta – Załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2
 4. Zaangażowanie zawodowe Wykonawcy – Załącznik nr 3
 5. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
33.
06.02.2019
01/02/2019Opracowanie, budowa i instalacja 3 zautomatyzowanych, samoobsługowych urządzeń nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego przechowywania i uwierzytelnionego wydawania depozytu w ramach realizacji  projektu „e-Pionier”,
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 ( wersja do edycji )
 4. Formularz oferty – Załącznik nr 2  
 5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 ( wersja do edycji )
 6. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3  
 7. Umowa – Załącznik nr 4
 8. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
37.
17.04.2019
02/04/2019Rekrutacja na stanowisko PROGRAMISTA w  Zespole Interdyscyplinarnym.  MVP: Zastosowanie niskokosztowych symulatorów stworzonych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby szkolenia / kształcenia licencjonowanych mechaników lotniczych przy zastosowaniu procedur i norm określonych w międzynarodowych przepisach lotniczych Part-66 – Licencjonowanie personelu obsług technicznych statków powietrznych.Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty – Załącznik nr 1 ( wersja do edycji )
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 1  
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 ( wersja do edycji )
 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2  
 6. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Załącznik nr 3 (wersja do edycji)
 7. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Załącznik nr 3
 8. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
41.
10.06.2019
Nie dotyczy „e-Pionier”Usługa opracowania modelu (algorytmu) umożliwiającego automatyzację procesu wstępnej oceny zgłaszanych pomysłów celem utworzenia nowych przedsiębiorstw ( startup-ów)
 
FFUnieważnione
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
 3. Pytania i odpowiedzi
 4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
43.
11.07.2019
02/07/2019Rekrutacja na stanowisko MENTORA w celu realizacji projektu „e-Pionier.  MVP: Zintegrowana platforma edukacyjno – informacyjna łącząca specjalistyczne bazy naukowe z aktualnie dostępnymi dowodami naukowym w danym obszarze terapeutycznym
 
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty – Załącznik nr 1 ( wersja do edycji )
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 1
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 ( wersja do edycji )
 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2  
 6. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Załącznik nr 3 (wersja do edycji)
 7. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Załącznik nr 3
 8. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
49.
11.09.2019
02/09/2019Rekrutacja do Zespołu FFInterdyscyplinarnego na stanowisko: PROGRAMISTA
MVP: Zintegrowana platforma edukacyjno-informacyjna łącząca specjalistyczne bazy naukowe z aktualnie dostępnymi dowodami naukowymi w danym obszarze terapeutycznym.
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty – Załącznik nr 1 (wersja do edycji)
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 1
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 (wersja do edycji)
 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2
 6. Oświadczenie Wykonawcy o łącznym zaangażowaniu – Załącznik nr 3 (wersja do edycji)
 7. Oświadczenie Wykonawcy o łącznym zaangażowaniu – Załącznik nr 3
 8. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
50.
17.09.2019
Nie dotyczy „e-Pionier”Usługa opracowania prototypu systemu wspierającego automatyzację procesu wstępnej oceny zgłaszanych pomysłów celem utworzenia nowych przedsiębiorstw (startup-ów) wraz z algorytmem wstępnej dyskwalifikacji biznesplanów.
 
Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
51.
18.09.2019
03/09/2019Dostawa zestawu symulantów materiałów wybuchowych i detonatorów, służących do szkolenia operatorów urządzeń rentgenowskich wykorzystywanych do kontroli bezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „e-Pionier”.Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 (wersja do edycji)
 4. Formularz oferty – Załącznik nr 2
 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 (wersja do edycji)
 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3
 7. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Lp.
Data publikacji
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Status
52.
27.09.2019
04/09/2019Dostawa zestawu symulantów materiałów wybuchowych i detonatorów, służących do szkolenia operatorów urządzeń rentgenowskich wykorzystywanych do kontroli bezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „e-Pionier”.Zamknięte
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 (wersja do edycji)
 4. Formularz oferty – Załącznik nr 2
 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 (wersja do edycji)
 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3
 7. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy