Błąd bazy danych WordPressa: [Table '13724411_0000001.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'

Close

Rekrutacja

e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – „e-Pionier”„Alone we are SMART together we are brilliant” – Steven Anderson, EDUCATOR

Join us

Miejsce pracy : Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Kielce

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy Młodych i Zdolnych Pasjonatów Innowacyjnych Technologii Informatycznych

Jeśli:

Jesteś Programistą na początku swojej ścieżki kariery …

Jesteś Studentem – Młodym Wilkiem Nowoczesnych Technologii …

Chciałbyś poznać metodykę pracy i nabyć dobrych praktyk programistycznych …

Chcesz rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze przy pomocy autorskich narzędzi informatycznych…

Chcesz rozwijać swoje kompetencje…

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę w dziedzinie przedsiębiorczości by w przyszłości założyć własną firmę technologiczną…

Posiadasz umiejętności programowania w przynajmniej jednym z wymienionych języków:

C, C#, C++, Java, Pascal, Python, Ruby, Bash, PHP, HTML/CSS, SQL

To :

Zapraszamy właśnie Ciebie do jednego z 11 Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu e-Pionier, którego celem jest wspieranie uzdolnionych Programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych…

hr@smartlab11.pl