Close

Problemy

Problemy społeczno–gospodarcze, czyli „Wyzwania Programistyczne” zgłoszone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „e-Pionier”

e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – „e-Pionier”