Błąd bazy danych WordPressa: [Table '13724411_0000001.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'

Close

Think SMART

Creativity and Innovation

SMART Solution

The first step is to identify the problem,
the second step is to findthe SMART solution

Do it SMART

Speciific   Measurable   Achievable   Relevant   Time

e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – „e-Pionier”

Wartość projektu – 11 310 741,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 9 048 592,80 zł

O projekcie "e-Pionier"

Celem projektu jest utworzenie Centrum Akceleracyjnego czyli miejsca, które wspiera młodych, zdolnych Programistów umożliwiając im uczestnictwo w innowacyjnych projektach ICT rozwiązujących zgłaszane przez instytucje publiczne problemy społeczne lub gospodarcze. Utworzymy 11 zespołów interdyscyplinarnych składających się łącznie z 66 osób, które będą pracować nad znalezieniem rozwiązań dla 11 problemów społeczno – gospodarczych zgłoszonych przez instytucje publiczne.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– Identyfikacja istotnych problemów społeczno – gospodarczych, z którymi borykają się instytucje publiczne

– Weryfikacja zgłoszonych problemów poprzez Komitet Sterujący składający się ze specjalistów branżowych zarówno ze świata najnowszych technologii informatycznych jak i środowisk naukowych

– Utworzenie 11 Zespołów Interdyscyplinarnych składających się z programistów i mentorów z kompetencjami naukowymi i biznesowymi, którzy będą tworzyć innowacyjne rozwiązania w postaci MVP – Minimum Viable Product, które będą oparte na najnowszych technologiach informatycznych

11

zespołów

66

Programistów

11

problemów społeczno-gospodarczych

11

innowacyjnych rozwiązań

Schemat projektu "e-Pionier"

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Problem

Komitet sterujący

Propozycja rozwiązania – Pomysł

Zespół interdyscyplinarny

MVP

Inwestor

Biznes


Działania promocyjno-informacyjne

Organizacja spotkań, Konferencji, Warsztatów, Hackathonów dla: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Zespołów Interdyscyplinarnych i Inwestorów
Pozyskiwanie Problemów od Jednostek Samorządu Terytorialnego
Rekrutacja Zespołów Interdyscyplinarnych, Ekspertów, Mentorów
Nawiązanie współpracy z Uczelniami oraz potencjalnymi Inwestorami dla MVP